• Aktuelt

  -

  læs mere
 • Ferie & lukkedage

  læs mere
 • Vaccinationer

  læs mere
 • Brugeroprettelse

  Tryk på “SELVBETJENING” i menuen til højre. Herefter kommer du videre til klinikkens e-portal Første gang du besøger e-portalen, skal du oprettes som bruger. Brugeroprettelsen sker ved at trykke på “Opret mig som bruger” under teksten til højre for cpr nummer boksen. Under brugeroprettelsen skal du udfylde en række oplysninger om dig selv, det er Continue Reading

  læs mere
 • Selvbetjening

  Læs nærmere her

  læs mere

Praktisk info

Konsultation i klinikken
Konsultation foregår kun efter aftale. Ved bestilling af konsultation anmoder vi om, at der oplyses, hvad henvendelsen dreje sig om. Dette så vi kan udnytte tiden under konsultationen bedst muligt.

Der er dagligt konsultation i tidsrummet 09.00 – 12.00 og 13.00 – 14.30. Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 15.00 – 16.30.

Vi har som noget nyt indført samme-dagstider til akut opstået sygdom samt korte problemstillinger. Disse tider ligger før frokost. Bestilles via sekretæren sammen formiddag. Der er tale om en kort tid, til små problemstillinger. Antal af disse tider vil løbende blive justeret alt efter behov og efterspørgsel.

En normal konsultation varer typisk omkring 15 min. Dette er inklusiv sygeplejerskens/lægens forberedelse, inden du bliver kaldt ind, samtale samt undersøgelse af dig, udstedelse af recepter, henvisninger mm. Har du flere problemstillinger, som du ønsker at drøfte, kan det således blive nødvendigt, at vi sammen finder en ny tid til dig, hvis ikke vi når omkring alt.

Tid til almindelig konsultation kan bestilles via sekretæren efter kl 9. eller via selvbetjening.

Tid til blodprøvetagning, hjertekardiogram, urinundersøgelse samt lungeundersøgelse kan kun bestilles via sekretæren. Og kun efter aftale med læge eller sygeplejerske. Tid til attester, børneundersøgelse og graviditetsundersøgelse bestilles ligeledes via sekretæren. 

Man kan ikke bestille flere tider i klinikken samme dag. 

Vi bestræber os på at holde din ventetid i klinikken nede, men der kan i løbet af arbejdsdagen opstå uforudsete eller akutte problemstillinger, vi er nødt til at tage os af. Du kan således risikere, at din tid bliver forsinket. Har du spørgsmål angående dette, er du velkommen til at rette henvendelse til sekretæren.

Har du en tid i klinikken, som du ikke kan møde til, bedes du aflyse tiden hos sekretæren senest samme morgen. Dette så vi kan bruge tiden til en anden.

 

Telefonkonsultation
Telefonkonsultationen er dagligt mellem 08.00-09.00. Her vil sekretær eller sygeplejerske besvare dit opkald, og evt. stille dig videre til lægen ved behov.

Telefonkonsultationstiden anvendes til korte spørgsmål, akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden gives der svar på specielle prøver og undersøgelser.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter klokken 09.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse
I tidsrummet 09.00 – 14.00, -fredag dog 09.00 – 12.00, modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser samt oplyser resultatet af rutineprøver og undersøgelser.

 

Kommunikation via hjemmesiden
Under menupunktet “Kontakt klinikken” kan du forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen. Det er også her du kan læse beskeder fra lægen. Klik på menupunktet og opret dig som bruger. Når der er beskeder fra klinikken, modtager du en email med besked herom.

 

Vagtringen

Hver dag kl 14.00 – fredage kl 12.00 – overgår telefonen til vagtringen, mhp varetagelse af akut opstået sygdom, som ikke kan vente til næste dag. Her vil telefonsvarer henvise til kollega, som kan hjælpe dig. Vi opfordre til, at man benytter sig at denne mulighed, i stedet for at anvende lægevagten, hvor der er meget stor belastning. Benyt altid egen læge, når det er muligt, vi kender dig bedst!

 

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 70113131.

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten på www.laegevagten.dk.